Меню
Меню
 • Начало
 • ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „БЛАГОДАРИМ ТИ!“

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „БЛАГОДАРИМ ТИ!“

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „БЛАГОДАРИМ ТИ!“ („Общи условия“)

     Настоящите Общи условия уреждат правилата за участие в играта „БЛАГОДАРИМ ТИ!“ („Играта“). С регистрация за участие в Играта всеки участник се съгласява отношенията между него и Организатора да се подчиняват на настоящите Общи условия.

     Настоящите Общи условия са публикувани на https://tmarketonline.bg/ и на таблата в търговските обекти Т Маркет.

     Организаторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като за целта ще уведоми всички участници и останалите клиенти, които все още не са се включили в Играта, по подходящ начин, като на регистрираните участници ще изпрати съобщение на телефонния им номер като ги информира за съответните промени, а останалите клиенти ще информира като публикува измененията на следната интернет страница https://tmarketonline.bg/ и на таблата в търговските обекти Т Маркет.

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА Играта „БЛАГОДАРИМ ТИ!

Чл. 1. „МАКСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД („Организатор“), ЕИК: 131324923, със седалище  и адрес на управление гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №247, ет. 2, телефонен номер 00359 8 9999 2901, имейл адрес: igra@maximabulgaria.bg организира Игра „БЛАГОДАРИМ ТИ!.

Раздел 2 : ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

 1. Програмата се организира и провежда във всички магазини T MARKET на територията на Република България, както и в онлайн магазина на Организатора tmarketonline (https://tmarketonline.bg/).
 2. Играта се провежда в периода от 19.10.2021г. и продължава до 23:59ч. на 12.12.2021 г. включително. Събирането на бонус точки и регистрирането за участие в Играта е възможно до 12.12.2021 г. включително.

РАЗДЕЛ 3: : УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

2.2 Всеки желаещ да се включи в Играта трябва да направи покупка от физически магазин Т МАРКЕТ или от онлайн магазина на Организатора tmarketonline (https://tmarketonline.bg/) на обща минимална стойност 15 (петнадесет) лева с включен ДДС (реално заплатената сума след приспадане на всякакъв вид отстъпки), срещу което клиентът получава една бонус точка. Съответно при покупка на стойност 30 лева с ДДС - 2 бонус точки, при покупка на стойност 45 лева с ДДС – 3 бонус точки и т.н. Покупката следва да бъде извършена с една транзакция, тоест стойността на една касова бележка не може да бъде по-малка от минималната стойност на покупка за участие в Играта.  

    2.3.  Допълнителни бонус точки могат да получени срещу закупуване на продукти, маркирани със специален символ с логото на „Т-Маркет“ Продуктите маркирани с този символ ще бъдат ясно обозначени във физическите магазини Т-Маркет, в промоционалните брошури на Т-Маркет, както и на онлайн сайта https://tmarketonline.bg/. Закупуването на един на брой продукт, маркиран със специален символ носи 1 допълнителна бонус точка, при закупуване на два продукта, маркирани със същия символ клиентът получава 2 допълнителни бонус точки и т.н.

  2.4. Стоките, маркирани със специален символ с логото на „Т-Маркет“ могат да бъдат намерени по следните начини:

 2.5. Брошури и физически магазини – стоките, носещи допълнителни бонус точки ще бъдат маркирани със специален обозначителен символ в седмичната промоционална брошура, както и в месечната брошура на карта „Благодаря“ и ще бъдат актуализирани на седмична, съответно месечна база в зависимост от периода на промоционалната брошура. Стоките, обозначени с горепосоченият символ могат да бъдат намерени в съответните физически магазини на Т-Маркет. Актуалните брошури могат да бъдат намерени на следният линк: https://tmarket.bg/page/broshuri

2.6. Онлайн магазин – символът с лого „Т-Маркет“ , носещ допълнителна бонус точка ще бъде обозначаван и в онлайн магазина на Организатора https://tmarketonline.bg/ върху съответните стоки, които участват в тази промоция и на свой ред ще бъдат актуализирани на седмична/месечна база.

2.7. Срещу 5 събрани бонус точки клиентът може да участва в томболата за спечелването на посочените в раздел 6 награди  като се регистрира съгласно предвидения в Раздел 4 ред.

РАЗДЕЛ 4: РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 3.1. За да бъде възможно участието в Томболата е необходимо клиентът да попълни формата за регистрация на следната интернет страница на Организатора https://tmarketonline.bg/, като посочи своя телефонен номер и Уникален номер на паспорта), както и да потвърди в обособеното за целта поле, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема, или 

Чл. 3.1.3 Всяка една покупка, за която се събира бонус точка, следва да се регистрира в периода от 19.10.2021г. до 12.12.2021г.

Чл. 3.2. Не се допускат всякакви нерегламентирани методи за регистрация за участие с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има правото да дисквалифицира съответния участник.

Чл. 3.3. Всеки регистрирал се участник може да се откаже от Играта като за целта изпрати имейл на следната електронна поща: igra@maximabulgaria.bg, като посочи уникалния/ите номер/а на бонус паспорт/ите, която/които е регистрирал.

 

РАЗДЕЛ 5: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Чл. 4. В Играта могат да участват само физически дееспособни лица, навършили 18-годишна възраст, с изключение на: служителите на Организатора, всички подизпълнители (или техни служители), свързани с Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

 

РАЗДЕЛ 6: НАГРАДИ. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УАСТНИЦИ И ВРЪЧВАНЕ НА    НАГРАДИТЕ

Чл. 6.1. Награди: За целия срок на Играта могат да бъдат спечелени общо 176 (сто седемдесет и шест броя) награди, от които:

 • 16 броя Робот прахосмукачка “Rowenta X-Plorer” Allergy Serie 40 RR7245WH, 33 W, 0.25 l. всяка една на стойност 315 (триста и петнадесет) лева с вкл. ДДС и
 • 160 броя ваучери за пазаруване в магазини Т-Маркет, всеки на стойност от 50лв.

 

Всяка седмица от периода на играта могат да бъдат спечелени общо 22 награди, от които 2 прахосмукачки и 20 на брой ваучери за пазаруване в магазини Т-Маркет. 

Чл. 6.2.1. Теглене на печелившите участници: Печелившите участници ще бъдат теглени всеки вторник в периода на Играта на случаен принцип, както следва:

 1. 26.10.2021г. – първо теглене
 2. 02.11.2021г. – второ теглене
 3. 09.11.2021г. - трето теглене
 4. 16.11.2021г. – четвърто теглене
 5. 23.11.2021г. – пето теглене
 6. 30.11.2021г. – шесто теглене
 7. 07.12.2021г. – седмо теглене
 8. 14.12.2021г. – осмо теглене

Чл. 6.2.2. В тегленията участват всички коректно попълнени формуляри за участие в периода от 19.10.2021г. до 23:59ч. на 12.12.2021г.  

 

Чл. 6.3. Обявяване на печелившите участници: Организаторът ще обявява печелившите участници всеки петък съгласно долупосочения график на следната интернет страница https://tmarketonline.bg/, както и на Facebook страницата си „T MARKET“  на адрес: https://www.facebook.com/MaximaBulgaria както следва:

 1. 29.10.2021г. – обявяване на печеливш участник от първо теглене
 2. 05.11.2021г. – обявяване на печеливш участник от второ теглене
 3. 12.11.2021г. – обявяване на печеливш участник от трето теглене
 4. 19.11.2021г. – обявяване на печеливш участник от четвърто теглене
 5. 26.11.2021г. – обявяване на печеливш участник от пето теглене
 6. 03.12.2021г. – обявяване на печеливш участник от шесто теглене
 7. 10.12.2021г. – обявяване на печеливш участник от седмо теглене
 8. 17.12.2021г. – обявяване на печеливш участник от осмо теглене

 

Чл. 6.4. Съгласно графика за теглене на печеливши участници, в съответния ден ще бъдат изтеглени общо 22 печеливши участника, всеки от който ще спечели една единствена награда.  При технически проблем е възможно печелившият участник да бъде  изтеглен или обявен със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално предвиденото.

Чл. 6.5. Тегленето на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип. При обявяване на печелившите участници ще бъдат публикувани единствено уникалните номера на паспортите, с които участниците са се регистрирали за участие в Играта.

Чл. 6.6.1. Eдин участник може да спечели една единствена награда в периода на конкретното седмично теглене, като това не ограничава правото му да участва за награда в Играта всяка следваща седмица до края на периода, в който Играта се провежда, ако е регистрирал и други попълнени паспорти, освен този, с който е спечелил.

Чл. 6.6.2. Една регистриран бонус паспорт дава възможност за участие в Играта през целия период на провеждането ѝ, от датата на регистрацията в периода от 19.10.2021г. до 12.12.2021г., ако не е бил изтеглен в някоя от седмиците.

Чл. 6.7.1. Получаване на наградата:   Наградите могат да бъдат получени във всеки един магазин Т-Маркет. Организаторът ще потърси печелившият участник на посочения от него телефонен номер в деня на изтеглянето му  като печеливш участник, като уговорят удобен за участника ден и час за получаване на наградата. Задължително условие за получаване на наградата е печелившият участник да представи на Организатора надлежно попълненият бонус паспорт, с който се е регистрирал за участие в Играта и касовите бележки, срещу които е получил съответните бонус точки. Всеки, който е спечелил е длъжен да се яви за получаване на наградата в търговски обект Т-Маркет съгласно уговореното с Организатора и да представи касовата бележка/и и попълнен бонус паспорт, който е регистриран за участие. В случай че съответният печеливш участник не се яви в уговореното време за получаване на наградата, Организаторът ще се свърже с него по телефон за уговаряне на друго удобно за печелившия участник време за получаване на наградата. Ако последният не се яви за получаване на наградата в допълнително уговореното време, то той губи правото си да получи наградата, а Организаторът ще изтегли друг участник и ще следва посочените по-горе стъпки.

Чл. 6.7.2. В случай че участникът не представи надлежно попълнен бонус паспорт с който е спечелил наградата и касовите бележки, удостоверяващи извършените покупки, същата ще бъде връчена на друг участник, който ще бъде изтеглен на негово място.

Чл. 6.7.3. При предаване на наградата се подписва Протокол между Организатора и печелившия участник.

Чл. 6.8. Не се допуска размяна на награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

 

РАЗДЕЛ 7: ПРЕРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 7. 1. Играта се прекратява с изтичане на обявения в настоящите Общи условия срок и раздаване на всички награди. Всички регистрации за участие, направени след 23:59 часа на 12.12.2021г., ще се считат за невалидни.

 Чл. 7.2. В случай на форсмажорни обстоятелства или на други обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност, последният има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на следната страница https://tmarketonline.bg/ или на Facebook страницата си https://www.facebook.com/MaximaBulgaria

 

РАЗДЕЛ 8: ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 8. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработи личните данни на участниците в Играта съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с Уведомлението за поверителност. Организаторът е оповестил цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗЛД на следната интернет страница https://tmarket.bg/page/tomboli.

 

Публикувано на 19.10.2021г.

Настоящите Общи условия са достъпни на следната интернет страница https://tmarketonline.bg/ както и във физическите магазини на Т-Маркет.

Сравнение на продукти