Меню
Меню

Изтеглихме двамата победители от играта „Открий лятото“! Те печелят 4 ваучера за посещение на аквапарк.

Печеливш за София:
А. Х. с поръчка #46747

Печеливш за Пловдив:
И. Ч. с поръчка #15020


Честито!

Останете с нас и очаквайте следващите ни предизвикателства, в които да се впуснем заедно!

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРАТА „ОТКРИЙ ЛЯТОТО“ („Общи условия“)

Настоящите Общи условия уреждат правилата за участие в играта „ОТКРИЙ ЛЯТОТО“ („Играта“). С регистрация за участие в Играта всеки участник се съгласява отношенията между него и Организатора да се подчиняват на настоящите Общи условия.

Настоящите Общи условия са публикувани на https://tmarketonline.bg/page/otkriy-lyatoto-pravila.

Организаторът си запазва правото да променя настоящите Общи условия, като за целта ще уведоми всички участници и останалите клиенти, които все още не са се включили в Играта, по подходящ начин, като на регистрираните участници ще изпрати съобщение на имейл, който са използвали при конкретната поръчка, а останалите клиенти ще информира като публикува измененията на следната интернет страница https://tmarketonline.bg/page/otkriy-lyatoto-pravila.

РАЗДЕЛ 1: ОРГАНИЗАТОР НА Играта „ОТКРИЙ ЛЯТОТО“

Чл. 1. „МАСИМА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК: 131324923 („Организатор“), със седалище  и адрес на управление гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ №247, ет. 2, телефонен номер 00359 8 9999 2901, имейл адрес: [email protected].  

РАЗДЕЛ 2: УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

Чл. 2.1. Организаторът провежда Играта едновременно и поотделно на двете си подразделения на електронния му магазин, а именно https://tmarketonline.bg/ (за гр. София и околностите) и https://plovdiv.tmarketonline.bg/ (за гр. Пловдив и околностите). По-долу двете подразделения ще бъдат означавани съответно като Tmarketonline София и Tmarketonline Пловдив.

Всеки желаещ да се включи в Играта трябва да направи покупка от Tmarketonline София или Tmarketonline Пловдив на минимална стойност 30 (тридесет) лева с включен ДДС (реално заплатената сума след приспадане на всякакъв вид отстъпки).

Чл. 2.2. Ако стойността на поръчката/касовата бележка надвишава един или няколко пъти минималната стойност на покупката, това не увеличава шанса за печалба на участника. Всяка отделна завършена поръчка дава възможност на клиента да се регистрира за участие в Играта. Всяка отделна завършена поръчка дава възможност за нова отделна регистрация.

Чл. 2.3. В периода на Играта всеки участник може да се регистрира за участие всеки път при финализиране на своята поръчка от Tmarketonline София или Tmarketonline Пловдив. За избягване на всякакви съмнения всяка поръчка дава право за участие в Играта (ако участникът се е регистрирал). Всяка една поръчка, с която участник се е регистрирал за участие ще бъде включена в жребия за спечелване на награда.

 

РАЗДЕЛ 3: РЕГИСТРАЦИЯ

Чл. 3.1. За да бъде възможно участието в Играта е необходимо клиентът да изпълни едновременно всички изброени по-долу условия:

а) Да направи поръчка от Tmarketonline София или Tmarketonline Пловдив на минимална стойност 30 (тридесет) лева;

б) Преди завършване на поръчката да потвърди, като клинке (маркира) в обозначения за целта бутон, че е съгласен с настоящите Общи условия и участва в Играта;

в) Да направи поръчка/покупка в периода на Играта – от 00:00 часа на 25.05.2021г. до 23:59 часа на 01.06.2021г.;

Чл. 3.2. Не се допускат всякакви нерегламентирани методи за регистрация за участие с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има правото да дисквалифицира съответния участник.

Чл. 3.3. Всеки регистрирал се участник може да се откаже от Играта като за целта изпрати имейл на следната електронна поща: [email protected], като посочи от кой онлайн магазин е направил поръчка (Tmarketonline София и Tmarketonline Пловдив) и номера на поръчката му. Ако участникът е направил регистрация на повече от една поръчка и/или на двата онлайн магазина и иска да дерегистрира всички негови поръчки е нужно да посочи номерата им и съответно от кой онлайн магазин е поръчал - Tmarketonline София или Tmarketonline Пловдив.

 

РАЗДЕЛ 4: ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Чл. 4. В Играта могат да участват само физически дееспособни лица, навършили 18-годишна възраст, с изключение на: служителите на Организатора, всички подизпълнители (или техни служители), свързани с Играта, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

РАЗДЕЛ 5: ПЕРИОД НА ИГРАТА

 

Чл. 5. Играта „ОТКРИЙ ЛЯТОТО“ се провежда за периода от 00:00 часа на 25.05.2021г. до 23:59 часа на 01.06.2021г.

 

РАЗДЕЛ 6: НАГРАДИ. ПРОЦЕДУРА ПО ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УАСТНИЦИ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

Чл. 6.1. Награди: Организаторът ще връчи награда на един участник измежду всички направили регистрация на Tmarketonline София и един измежду всички участници, направили регистрация на Tmarketonline Пловдив.

6.1.1. Печелившият участник, участвал чрез Tmarketonline София ще спечели 4 (четири) броя ваучери за посещение на Аквапарк Комплекс „Възраждане“, адрес: Гр. София, 1303, ж.к. Зона Б-5, Парк „Възраждане“, ул. „Българска морава“ с период на валидност 15.06.2021г.-31.08.2021г.

6.1.2. Печелившият участник, участва чрез Tmarketonline Пловдив ще спечели 4 (четири) броя ваучери за посещение на Аквапарк "Aqualand", адрес гр. Пловдив ж.к. Тракия, ул. „Теофан Райнов“ №3 с период на валидност 15.06.2021г. – 31.08.2021г.

 

Чл. 6.2. Теглене на печелившите участници:

6.2.1. На 02.06.2021г. Организаторът ще изтегли по един печеливш участник за Tmarketonline София и Tmarketonline Пловдив, както и по 2 (двама) резервни печеливши участника за всяко подразделение на електронния магазин. В тегленията участват всички участници, които са направили поръчка в периода от 00:00 часа на 25.06.2021г. до 23:59 часа 01.06.2021г. и са изпълнили останалите условия за регистрация.

При технически проблем е възможно печелившите участници да бъдат изтеглени със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално предвиденото.

6.2.2. Тегленето на печелившите участници ще се извърши на случаен принцип чрез специализиран софтуер.

 

Чл. 6.3. Обявяване на печелившите участници:

6.3.1. На 02.06.2021г. Организаторът ще  обяви по един печеливш участник за Tmarketonline София и за Tmarketonline Пловдив, като това ще е видно на https://tmarketonline.bg/, на https://plovdiv.tmarketonline.bg/, включително на https://tmarketonline.bg/page/otkriy-lyatoto-pravila, в корпоративния сайт на Организатора https://tmarket.bg/page/tomboli, във Facebook страницата https://www.facebook.com/MaximaBulgaria и Instagram tmarket_bulgaria.

6.3.2. При технически проблем е възможно всеки печеливш участник да бъде обявен със закъснение до 3 (три) работни дни от първоначално предвиденото.

6.3.3. При обявяването ще бъдат публично публикувани инициалите на участника (съгласно име и фамилия, които е използвал при завършване на поръчката), номера на поръчката и онлайн магазина, където тя е направена Tmarketonline София или Tmarketonline Пловдив.

 

Чл. 6.4.Получаване на наградата: 

6.4.1. Наградите се получават от удобен за съответния печеливш участник физически магазин T MARKET в гр. София, съответно в гр. Пловдив.  Организаторът ще потърси печелившия участник на телефонния му номер в деня на изтеглянето му, за  уговаряне на удобен за участника ден и час за получаване на наградата. Печелившият участник ще получи и писмено потвърждение по имейл, че е спечелил награда от Играта. Всеки, който е спечелил е длъжен да се яви за получаване на наградата в търговски обект T MARKET съгласно уговореното с Организатора. В случай че съответният печеливш участник не се яви в уговореното време за получаване на наградата, Организаторът ще се свърже с него по телефон за уговаряне на друго удобно за печелившия участник време за получаване на наградата. Ако последният не се яви за получаване на наградата в допълнително уговореното време, то той губи правото си да получи наградата, а Организаторът ще връчи наградата на някой от резервните участници по реда на изтеглянето им.

Ако Организаторът в рамките на 3 (три) работни дни с по 2 (две) прозвънявания на ден не успее да се свърже със съответния печеливш участник и последният не го потърси след получаване на имейл, както е описано по-горе, то участникът губи правото да получи наградата и тя ще бъде връчена на следващия поред резервен участник, като Организаторът ще спази реда, описан по-горе.

Чл. 6.4.2. При предаване на наградата се подписва Протокол между Организатора и печелившия участник.

Чл. 6.4.3. Не се допуска размяна на награда с нейната парична равностойност или получаване на други награди.

 

РАЗДЕЛ 7: ПРЕРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Чл. 7. 1. Играта се прекратява с изтичане на обявения в настоящите Общи условия срок и раздаване на всички награди. Всички регистрации за участие, направени след 23:59 часа на 01.06.2021г., ще се считат за невалидни.

 Чл. 7.2. В случай на форсмажорни обстоятелства или на други обстоятелства, за които Организаторът не носи отговорност, последният има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на https://tmarketonline.bg/, така и на https://plovdiv.tmarketonline.bg/, включително и на https://tmarketonline.bg/page/otkriy-lyatoto-pravila.

 

 

РАЗДЕЛ 8: ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 8. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни, ще обработи личните данни на участниците в Играта съгласно Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“ или „ОРЗЛД“) и в съответствие с Уведомлението за поверителност. Организаторът е оповестил цялата изискуема информация по чл. 13 от ОРЗЛД на следната интернет страница https://tmarketonline.bg/page/otkriy-lyatoto-pravila.

 

Публикувано на 25.05.2021г.

 

 

Уведомление за поверителност за участници

във връзка с игра „Открий лятото“

Настоящото Уведомление е публикувано на https://tmarketonline.bg/page/otkriy-lyatoto-pravila

на 25.05.2021г.

Администратор на лични данни

„Максима България“ ЕООД, с ЕИК 131324923, със седалище в гр. София и адрес на управление: София 1517, район „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 е администратор на лични данни.

Длъжностно лице по защита на личните данни

адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2

ел. поща: [email protected]

Лични данни, които администраторът обработва във връзка с участие в играта

А: За всички участници:

 • Данни от клиентския профил на участника в онлайн магазина на Администратора (имена, данни за контакт) и информация за направените поръчки, регистрирани за участие в играта (номер, дата, населено място, стойност и др.) съгласно Общите Условия на Администратора за извършване на продажба на стоки чрез онлайн магазин tmarketonline.bg, публикувани на https://tmarketonline.bg/page/terms-policy

 

Б: За печеливши участници:

 • Идентификационни данни (три имена и ЕГН)

Цели за обработване

А: За всички участници:

 

Б: За печеливши участници:

 • За удостоверяване, че наградата е предадена

Основания за обработване

А: За всички участници:

 • Данните се обработват на основание чл.6, ал.1, буква „б“ от ОРЗД, а именно: „за изпълнението на договор“, какъвто представлява Вашето участие в играта при нейните условия на провеждане.

Б: За печеливши участници:

 • Данните се обработват на основание чл.6, ал.1, буква „e“ от ОРЗД, а именно „за целите на легитимните интереси на администратора“ във връзка с доказване на изпълнение на задължение при евентуални проверки от контролни органи.

Срок за обработване

А: За всички участници:

 • Данните за участие се съхраняват съобразно определения от Администратора срок за съхранение на данни за направени поръчки, а именно: 2 (две) календарни години

Б: За печеливши участници:

 • Данните на печелившите участници се съхраняват за срок от 5 години.

 

Получатели/категории получатели на данните

 • Администраторът предоставя обработваните лични данни на едно или повече лица включително, но не само от групата дружества Максима, към която принадлежи, които ще ги обработват по възлагане и от името на Администратора (лица – обработващи лични данни) във връзка с:
 • предоставяни услуги като споделени информационни системи и др.
 • при извънредни обстоятелства:
 • на лице, което придобие стопанската му дейност и активи или съответни части от тях;
 • на компетентни публични органи в производства пред тях;
 • на друго лице, когато това се изисква от администратора съгласно нормативната уредба на Република България

 

Предоставяне на личните данни на страни извън Европейски съюз и Европейското икономическо пространство

 • Някои от доставчиците на облачни услуги и услуги за организиране на съобщенията, с които собственикът на платформата [CloudCart] (чрез която се осъществява дейността на https://tmarketonline.bg/] е избрал да работи, може да имат подразделения или да работят с поддоставчици, базирани извън пределите на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, което означава, че те нямат или може да нямат адекватно ниво на защита на личните данни.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД в качеството ѝ на администратор на лични данни:

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД, за личните данни, които „Максима България“ ЕООД обработва за Вас.

 

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

 

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Всички въпроси, коментари и искания във връзка с обработването от страна на „Максима България“ на лични данни на Участниците в играта молим да изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данни на адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 или по ел. поща на [email protected]

 

Имате право ако считате, че правата Ви са нарушени да се обърнете за съдействие или да подадете жалба до компетентния орган по защита на данните – Комисия за защита на данните:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2;

Ел. поща:  [email protected]  Интернет страница: www.cpdp.bg

Сравнение на продукти