Пазарувай за минимум 1 лев, като включваш в покупката поне един продукт означен със знака на кампанията.

Регистрирай се за участие и може да спечелиш ваучер за пазаруване в T MARKET на стойност 100лв. 

Периода на играта е от 08.03.2022г до 18.04.2022г

РЕГИСТРИРАЙ СЕ!

ОБРАЗЕЦ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Какво може да спечелите?

Теглене на печелившите участници:

  1. 16.03.2022г – първо теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 08.03.2022г. до 23:59ч. на 14.03.2022г., в което ще бъдат спечелени 17 /седемнадесет/ на брой ваучера
  2. 23.03.2022г. – второ теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 15.03.2022г. до 23:59ч. на 21.03.2022г. , в което ще бъдат спечелени 16 /шестнадесет/ на брой ваучера
  3. 30.03.2022г- трето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 22.03.2022г. до 23:59ч. на 28.03.2022г. , в което ще бъдат спечелени 17 /седемнадесет/ на брой ваучера
  4. 06.04.2022г. – четвърто теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 29.03.2022г. до 23:59ч. на 04.04.2022г., в което ще бъдат спечелени 16 /шестнадесет/ на брой ваучера
  5. 13.04.2022г – пето теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 05.04.2022г. до 23:59ч. на 11.04.2022г. , в което ще бъдат спечелени 17 /седемнадесет/ на брой ваучера
  6. 20.04.2022г. – шесто теглене на печеливши участници, направили своите регистрации в периода от 12.04.2022г. до 23:59ч. на 18.04.2022г., в което ще бъдат спечелени 17 /седемнадесет/ на брой ваучера

Обявяване на печелившите участници: 

  1. 18.03.2022г. – обявяване на печеливш участник от първо теглене 

327/867 BN011062; 108/900 BNO 10165; 295/174 BN013269; 153/856 BN011245; 59/641 BNO11025; 293/418/BN011256; 256/9 BN014136; 9/489 BNO11551; 86/796BNO11119; 152/338 BN013149; 242/67 BN013343; 56/565 BN011081; 507/771 BN011540; 151/890 BN010389; 351/748 BN011545; 23/639 BN011025; 58/841 BN011047

2. 25.03.2022г. – обявяване на печеливш участник от второ теглене

125/240 BN013007; 121/232 BN013006; 51/243 BN013007; 41/703 BN011123; 125/687/BN009784; 89/707 BNO11301; 195/520/BN011036; 50/134 BN011105; 390/778BNO11540; 7/790 BN011413; 125/804BN011132; 34/17BNO13074; 234/823 BN011094; 324/776 BN009945; 41/709. BN010748; 209/533BNO11485

3. 01.04.2022г – обявяване на печеливш участник от трето тегленe

21/576 BN011081; 136/727/BN011364; 126/894 BN009858; 341/85 BN013338; 325/775 BN011536; 7/854 BN011124; 9/115 BN013345; 10/870BN011093; 195/203 BN013294; 445/719 BN011142; 260/535 BN010650; 318/80/BN013343; 207/835BNO11028; 86/706BN011064; 506/730 BNO 11348; 1/567 BN010573; 1/506 BN010140

4. 08.04.2022г. – обявяване на печеливш участник от четвърто теглене

239/789 BNO11554; BN010753-2050-0016448 касов бон 28/842; 22/824BN11031; 49/31BNO13074; 195/356 BN013175; 248/709 BN009860; 129/851 NB011299; 105/144 BN009782; 28/675 BN012022; 229/800 BN011486; 39/862 BN011124; 223/845 BN011228; 54/417 BNO12025; 519\713 is BN011354; 383/787 BN011493; 109/90 BN013343

5. 15.04.2022г. – обявяване на печеливш участник от пето теглене

303/796BNO11493; 338/458 BN011075; 268/804 BN011398; 292/880 BN11093; 171/365 BN013175; 152/545 BN011036; 155/887 BN009865; 261/700 BNO11356; 40/129/BN013340; 227/911 BN009858; 385/279 BN013157; 463/211 BN011063; 204/861 BN011299; 112/365BN013149; 243/873 BN011308; 347/904 BN011059; 301/365 BN013175

6. 21.04.2022г. – обявяване на печеливш участник от шесто теглене

381/802BNO11493; 1/590 BN010573; 221/105 BN013343; 458/808 BNO11540; 20/586 BN010573; 3/861 BNO10753; 83/590 BN011133; 41/786. BNO 11487; 249/375 BN013149; 131/894 BN009865; 24/744 BN011819; 238/781 BN011487; 91/440/ BN011386-1007-0114077; 163/849 BN011095; 181/817 BN010415; 508/846 BN011090-2002-0491344; 112/220 BN011387

Сравнение на продукти