Меню
Меню
 • Начало
 • Уведомление за поверителност във връзка с игра "ЛЯТОТО НА ТАТЕ"

Уведомление за поверителност във връзка с игра "ЛЯТОТО НА ТАТЕ"

Администратор на лични данни

„Максима България“ ЕООД, с ЕИК 131324923, със седалище в гр. София и адрес на управление: София 1517, район „Подуяне“, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 е администратор на лични данни.

Длъжностно лице по защита на личните данни

адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 

ел. поща: dpo@maximabulgaria.bg 

Лични данни, които администраторът обработва във връзка с участие в играта

Данни за контакт: телефонен номер и адрес на електронна поща

Цели за обработване

 • Данните се обработват за осъществяване на участието 
 • Свързване с печелившите
 • Архив на Администратора
 • Изпращане на маркетинг съобщения

Основания за обработване: 

 • За целите на осъществяване на участието и свързване с печелившите, данните се обработват на основание чл.6, ал.1, буква „б“ от ОРЗД, а именно: „за изпълнението на договор“, какъвто представлява  Вашето участие в играта при нейните условия на провеждане и с възможност за спечелване на награда. 
  • За целите на архива на Администратора, данните се съхраняват в определения срок на основание чл.6, ал.1, буква „e“ от ОРЗД, а именно „за целите на легитимните интереси на администратора“ във връзка със защита от евентуални предявени претенции от участници или трети страни.

 • За целите на разпространение на маркетинг съобщения, данните се използват на основание чл.6, ал.1, буква „а“ от ОРЗД, а именно: „съгласие“, за потребители, които изрично са посочили при регистрацията, че желаят да получават такива съобщения от Администратора.

Срок за обработване

 • За целите на провеждане на играта и предаване на наградите на печелившите участници, данните се съхраняват в срок до два месеца от приключване на играта.
 • За целите на архива, данните се обработват в срок до пет години след приключване на играта и предаване на всички награди на печелившите.
 • За целите на разпространение на маркетинг съобщения данните се съхраняват до оттегляне на съгласието за това.

Получатели/категории получатели на данните

Администраторът предоставя обработваните лични данни:

 • в електронна форма на едно или повече лица от групата дружества Максима, към която принадлежи, които ще ги обработват по възлагане и от името на администратора (лица – обработващи лични данни) във връзка с предоставяни вътре-групови услуги като споделени информационни системи и др.
 • на трети страни, които предоставят на Администратора софтуерни услуги, свързани с дигиталните средства за провеждане на играта (например онлайн форма за регистрация)
 • на трети страни, които предоставят на Администратора услуги за осъществяване на маркетинг комуникации (само за потребителите, които изрично са се съгласили с това)
 • при извънредни обстоятелства, може Администраторът да предостави лични данни:

 • на лице, което придобие стопанската му дейност и активи или съответни части от тях; 
 • на компетентни публични органи в производства пред тях; или
 • на друго лице, когато това се изисква от администратора съгласно нормативната уредба на Република България

Предоставяне на личните данни на страни извън Европейски съюз и Европейското икономическо пространство

Някои от доставчиците на софтуерни услуги, свързани с регистрационната форма и разпространението на маркетинг съобщения, с които Администраторът споделя данните на регистрираните участници, са от страни извън ЕС и ЕИП, които може да нямат адекватно ниво на защита на данните.

Упражняване на правата по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД в качеството ѝ на администратор на лични данни:

Вие имате право да упражните правата си по чл. 15–22 на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД, за личните данни, които „Максима България“ ЕООД обработва за Вас.

При подаването на искания за упражняването на права по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 пред „Максима България“ ЕООД, ще Ви бъде поискано да се идентифицирате – чрез предоставяне на документ за самоличност, чрез електронен подпис или чрез други методи и средства за идентификация.

Личните данни, обработвани във връзка с разглеждането на отделните искания ще се използват само за целите на упражняване на посочените права. В тази връзка лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица, само ако е предвидено в закон.

Всички въпроси, коментари и искания във връзка с обработването от страна на „Максима България“ на лични данни на Участниците в играта молим да изпращате на вниманието на нашето длъжностното лице по защита на данни на адрес: „Максима България“ ЕООД, гр. София 1517, бул. „Ботевградско шосе“ 247, ет. 2 или по ел. поща на dpo@maximabulgaria.bg

Имате право ако считате, че правата Ви са нарушени да се обърнете за съдействие или да подадете жалба до компетентния орган по защита на данните – Комисия за защита на данните:

София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; 

Ел. поща:  kzld@cpdp.bg  Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Публикувано на 9.7.2020г.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече на нашето Уведомление за поверителност, по-специално информация за Бисквитки

Настройки на бисквитките